ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
หินเจียร NORTON Grinding Wheel

NORTON Grinding Wheels

  

หินเจียร นอร์ตั้น (NORTON  Grinding  Wheel)

เป็นหินเจียรที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในเรื่องคุณภาพและชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ  อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทต่างๆ, อิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กต่างๆ  โดยที่ทางบริษัทฯ มีความยินดีพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าทุกท่าน เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตต่อไป

 

นอกจากนี้ หินเจียร นอร์ตั้น (NORTON)  ยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบของเม็ดทรายที่ใช้ในการผลิต,โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานกับเครื่องมือและกระบวนการผลิตของทางลูกค้าได้อย่างเหมะสมและปลอดภัย 

 

 

 

 

สำหรับผลิตภัณฑ์หินเจียรนอร์ตั้น  (NORTON)  จะประกอบไปด้วย หินเจียร ที่มี วัตถุดิบประเภทต่างๆ และ ชนิดของลักษณะของงานดังต่อไปนี้

 

1)      1. ในส่วนเม็ดทราย(Grain) จะมีตั้งแต่ความหยาบมาก (#46,#60,#80) ไปจนถึงละเอียด(#220,#240,#320) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้งาน  รวมถึงการเลือกชนิดของเม็ดทรายประเภทต่างๆดังนี้

  • -          อลูมิเนียม อ็อกไซด์(Aluminum oxide) : A  ซึ่งทางหินเจียรนอร์ตั้น(NORTON) มีให้เลือกหลากหลาย อาทิเช่น 32A, 38A (หินสีขาว) เป็นต้น 

 

  • -          ซิลิคอนคาร์ไบด์ (Silicon Carbide): C  จะมีทั้ง 37C(หินสีดำ) หรือ 39C(หินสีเขียว) เป็นต้น

 

  • -          เม็ดทรายSG/SGB  : ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ของทาง นอร์ตั้น(NORTON)  โดยที่หินจะเป็นหินสีฟ้า มีความคมตลอดเวลาของการใช้งานเหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงกดมากๆ    

2. ลักษณะประเภทของงานต่าง ๆ ที่ใช้หินเจียร นอตั้น NORTON เช่น

  • หินเจียรลบคม แต่งผิว โค้งเง้าของชิ้นงานทั่วไป  (Offhand wheel- Bench & Pedestal) 

   

หินเจียรแต่งผิวโดยใช้เครื่อง (Tool Room wheel)                     

  

  • หินเจียรลูกกลิ้งเหล็ก (Roll Grinding wheel)

 

  • หินเจียรรูใน (Internal Grinding wheel)

  

  • หินเจียรแนวเชื่อมให้เรียบ (Snagging wheel)

 

 นอกจากนี้ ทาง NORTON ยังมีหินเจียรประเภทอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น และสามารถทำตามความต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

1. ลักษณะของชิ้นงานที่จะนำมาเจียร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง รูปแบบ (Profile) ของชิ้นงานตามแบบ

2. วัสดุของชิ้นงาน เช่น ชนิด, ความแข็งของวัสดุ, ความหยาบของผิวก่อนและหลัง

3. รายละเอียดของอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือที่จะนำมาใช้ร่วมในการเจียร เช่น ความเร็วรอบเครื่อง, ชนิดของสารหล่อเย็น เป็นต้น

 

โทรสอบถาม ขอข้อมูลสินค้า 081-983-6800