ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลว 3M Sorbent

วัสดุดูดซับน้ำมัน, ของเหลวอันตราย และสารเคมี “3M SORBENT

ช่วยควบคุมการแพร่กระจายและกำจัดของเหลวอันตรายซึ่งรั่วไหลจากแหล่งเก็บ ผลิตจากเส้นใยโพลีโพรพีลีน (Polypropylene) ด้วยเทคโนโลยี “MICROBUNDLE” ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ 3M ทำให้ประสิทธิภาพการดูดซับสูงกว่าวัสดุดูดซับทั่วไป มีหลายรูปแบบให้เลือก เช่น ท่อน, แผ่น, ม้วน พับทบ และพรม เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ทำให้สามารถใช้งานได้ทันที สะดวก และรวดเร็ว ช่วยลดการสัมผัสกับสารเคมีเป็นเวลานาน ๆ และปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม
 
ประโยชน์ 
 
- ประสิทธิภาพการดูดซับสูง ช่วยลดปริมาณวัสดุที่ใช้ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บรักษา
- ประหยัดเวลาและแรงงาน
- ลดปริมาณของเสีย
 
 
 
 
 
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-983-6800