ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
LOUVER ลูเวอร์ บานเกล็ดระบายอากาศ

LOUVER "INNO"  ลูเวอร์ บานเกล็ดระบายอากาศ

VENTILATION AND SCREEN LOUVER

STORM RESISTANT LOUVER

ลูเวอร์ แผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ เพื่อเป็นช่องลมระบายอากาศ

ลดความร้อน ป้องกันลม ป้องกันความชื้น กันฝนสาด หรือ

เพื่อตกแต่งอาคารให้สวยงาม และช่วยลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วย

 

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่ม โทร. 081 983 6800